10. Microsoft Excel 2016 – Teksti vormindamine, taustavärv ja äärejoon

Teksti vormindamine

Põhilised tekstivorminduse seaded leiad Avaleht>Font grupist

181.jpg

Juhul kui soovid näiteks muuta indekseid või teksti läbikriipsutada, siis kliki Fondi grupi all nurgas olevale nupule https://metshein.com/images/stories/excel2007eesti/63.gif ning avanenud akna Font seksioonist leiad soovitud seaded.

Üla- või allindeksina teksti sees vormindamisel tuleb ära märgistada ainult soovitud sümbol.

183.jpg

Sisu paigutamine

Excel saab kenasti hakkama ka teksti paigutamisega lahtris ning lisaks saab määrata ka teksti suuna. Nagu mäletate, paigutatakse tekstid vaikimisi vasakule ja numbrid paremale. Ja kui muudame rea kõrgust, siis näeme, et need on paigutatud lahtri alumisse ossa.

Lahtri sisu joondamiseks vali tööriistad Avaleht>Joondus paneelilt.

  • Vertikaalne paigutus – joondab sisu üles, keskele ja alla
  • Horisontaalne paigutus – joondab teksti vasakule, keskele ja alla

Näiteks paigutame teksti üles ja paremale. Kuupäeva aga keskele ja keskele.

Teksti suund

Samast Joonduse grupist leiad ka Suund nupu, mille abil saad mugavlt muuta teksti suunda.

Teksti pööramisel juhin tähelepanu sellele, et kui kasutada ääriseid, siis kuvatakse lahter rombina.

Lahtrite ühendamine

Lahtrisse ühendamiseks selekteerime soovitud lahtrid ja klikime nuppu Avaleht>Ühenda ja joonda keskele. Alguses paigutatakse tekst keskele, mida on võimalik hiljem vabalt muuta.

Kokkuühendatud lahtri aadress on esimene aadress ja teised on nö “kadunud”. Antud tehnikat ei soovita kasutada lahtrite peal, kus on mängus valemid. Lahtrite taastamiseks kliki lihtsalt samal nupul uuesti.

Murra teksti ridu

Vaikimisi lisatakse tekst vasakult paremale. Kui soovid teksti samas lahtris uuele reale, siis kasuta klahvikombinatsiooni Alt+Enter. See on kasulik, kui tahad ise valida teksti murdmise kohta. Teksti automaatseks murdmiseks kasuta Avaleht>Murra teksti ridu käsku. Sel juhul võetakse arvesse lahtri laiust ja tekstis leiduvaid tühikuid.

Tausta värvimine

Lihtsalt tausta värvimine suvalise värviga on lihtne – selekteeri lahtrid ja vali Avaleht>Täitevärv. Värvi valikul veendu, et andmed jääks loetavaks ka must-valgelt printides.

Kõik muud täiteefektid (astmikvärvid) ja tööriistad mustri lisamiseks ei ole soovituslikud.

Äärised

Execli taustaks olevad halle lahtri jooni (äärised) ei prindita. Aga lahtrijoonte nähtavaks tegemiseks tuleb need lisada. Enne lisamist pead selekteerima lahtrid, mille ümber soovid ääri lisada. Äärised leiad Avaleht>Font grupist.

Kõik need äärised teevad nii nagu tekst kõrval ütleb. Näiteks Allääris, lisab selekteeritud lahtrite alla äärise. Üks sagedamini kasutatav on Kõik äärised, mis muudab kõik jooned selekteeritud alas nähtavaks.

186.jpg

Juhul, kui on vaja ääriseid vormindada – näiteks punane ja punktiir, siis jälgi ääriste menüü alumist osa“Joonista äärised”.

187.jpg

Kui oled kujundusfailid valinud, siis vali nupp Joonista ääris, mis võimaldab hiire abil ääriseid ükshaaval lisada. Kogu ruudustiku märkimiseks soovitan kasutada nuppu Joonista äärise kordinaatvõrk.

188.jpg

Joonista ääris nupu abiga saad joonistada ka diagonaale. Järgmises näites on kasutatud väikest trikki: ‘hind” on tühikutega liigutatud paremale, Alt+Enter abil on liigutud uuele reale ja lisatud sõna ‘toode’. Ja loomulikult on lahtri kõrgust muudetud.

189.jpg

Ääriste kustutamiseks ükshaaval kasuta valikut Kustuta ääris või selekteerid soovitud vahemiku ja valid menüüst Ääriseta.