12. Microsoft Excel 2016 – Erinevate andmetüüpide vormindamine

Arvuvorming

Arvude sisestamisel üritab Excel “arvata”, millist tüüpi arvu üritate sisestada – näiteks kuupäev, murd, protsent jne. Kuid vahel on Excel liiga tark ja vormindab arvu vastupidiselt sinu soovile. Sel juhul märgista soovitud lahtrid ning tee oma valik Avaleht>Arvuvorming.

Siin on kenasti välja toodud, milleks need lahtrid vormindavad:

 • Üldine – vaikevorming. Kasuta teiste vormingute eemaldamiseks ja kui oled “eksinud”.
 • Arv – kasutatakse arvude üldiseks kuvamiseks. Vaikimiseks kuvatakse kaks komakohta
 • Valuuta – kasutatakse rahaväärtuste lisamiseks. Vaikimisi kasutatakse veel kroone. Selle muutmiseks eurodeks pead muutma Windowsi valuuta seadeid
 • Raamatupidamine – teeb sama mis  Valuuta vorming, kuid selle abil joondatakse arvud komakoha järgi
 • Lühike ja pikk kuupäev – vormindab lahtri sisu kuupäevana. Lühike kuupäev kuvab 06.11.1980 ja pikk kuupäev vastavalt 6.november 1980
 • Kellaaeg – määrab lahtri sisu kellaajana 12:43:59
 • Protsent – kuvab arvu protsendina. Lahtris olev arv korrutatakse sajaga
 • Murd –  lahtri sisu kuvatakse murruna. Näiteks 0,5 kuvatakse ½
 • Teaduslik – siin kuvatakse arv eksponentsiaalses tähistuses, asendades osa arvust valemiga E+n, kus E (mis tähistab eksponenti) korrutab eelneva arvu kümnega astmes n. Näiteks 1,23E+10
 • Tekst – lahtri sisu vormindatakse tekskina, isegi kui lahter sisaldab arve.
 • Veel numbrivorminguid…- siin on võimalus kohandada oma vorminguid vastavalt soovil. Jälgides olemasolevaid koode, suudad kindlasti luua vastavalt omale soovile sobiliku vormingu
excel2010_197