Microsoft Excel 2016

Microsoft Excel 2016 programmi avamine ja tuvustus

1. Microsoft Excel 2016 kasutajaliides

2. Microsoft Excel 2016 – Andmete sisestamine ja dokumendis liikumine (Harjutus)

3. Microsoft Excel 2016 – Lahtrite automaatne täitmine (Harjutus)

4. Microsoft Excel 2016 – Operatsioonid lahtritega ja lehtedega (Harjutus)

 

Matemaatilised valemid

5. Microsoft Excel 2016 – Matemaatiliste valemite kasutamine

6. Microsoft Excel 2016 – Teksti sisaldavad valemid ja veateated (Harjutus)

7. Microsoft Excel 2016 – Andmete valideerimine

8. Microsoft Excel 2016 – Andmete filtreerimine ja sorteerimine (Harjutus)

9. Microsoft Excel 2016 – Töötamine suurte tabelitega (Harjutus)

 

Exceli lahtrite vormindamine

10. Microsoft Excel 2016 – Teksti vormindamine, taustavärv ja äärejoon

11. Microsoft Excel 2016 – Tingimuslik vormindamine

12. Microsoft Excel 2016 – Erinevate andmetüüpide vormindamine