4. Microsoft Excel 2016 – Operatsioonid lahtritega ja lehtedega (Harjutus)

Tühjade ridade ja veergude lisamine

Kui Exceli lahtritesse on andmed sisestatud, siis tuleb tihti andmeid juurde lisada. Hetkel pean silmas andmete lisamist juba olemasolevate vahele. Selleks on mitu võimalust ja siin vaatame, kuidas saada tühje lahtreid juurde. Uued lahtrid lisatakse aktiivse lahtri üles või vasakule. Lisades uued lahtrid liigutatakse olemasolevad lahtrid vastavalt alla või paremale. Võtame harjutamiseks ühe lihtsa tabeli.

80.jpg

Nagu näete, on puudu üks veerg ‘III kvartal’ ja üks rida ‘Ida’. Uue veeru lisamiseks tee hiirega paremklikk veeru tähisel ja vali Lisa. Hetkel teen D-veerul ja uus veerg lisatakse vasakule poole.

81.jpg

Uue rea lisamiseks käitu sama moodi aga ainult, et reatähistega. Kuna tühi veerg luuakse üles, siis teen parema kliki real nr 5 ja valin Lisa.

82.jpg

Nüüd kui tühjad lahtrid on olemas on lihtne need andmetega täita. Ja kindlasti panid tähele, et uute ridade ja veergude lisamisega lisati automaatselt ka vormindus.

83.jpg

Lahtrite lisamine

Juhul kui meil on mitu tabelit kõrvuti, siis ei saa me lisada ühele tabelile uusi ridu, ilma et rikuksime mõne teise tabeli struktuuri.

84.jpg

Selleks, et ainult ühele tabelile uusi ridu lisada, peame me esmalt märkima soovitud lahtrid ning seejärel tegema hiire parema kliki nendel. Avanenud menüüst vali Lisa…

85.jpg

Seejärel avatakse aken, kus saame valida, kas lahtrid nihutatakse paremale või alla. Hetkel valin Nihuta lahtrid alla.

86.jpg

Ja nii peaks tekkima uus tühi rida.

87.jpg

Ridade, veergude ja lahtrite kustutamine

Ridade, veergude ja lahtrite kustutamine toimub sarnaselt lisamisele:

 • parem hiireklikk veerutähisele > Kustuta – kustutatakse veerg
 • parem hiireklikk reatähisele > Kustuta – kustutatakse rida
 • parem hiireklikk lahtrile > Kustuta – kustutatakse üks lahter
 • parem hiireklikk selekteeritud lahtritele > Kustuta – kustutatakse kõik selekteeritud lahtrid
88.jpg

Lahtrite kustutamisel liiguvad paremal pool olevad lahtrid vasakule või alumised read üles.

Andmete kopeerimine

Nagu ikka toetab Microsoft Excel 2016 üldlevinud kopeerimismeetodeid:

 • Ctrl+C – kopeeri
 • Ctrl+X – lõika (teisalda)
 • Ctrl+V – kleebi

Nimetame need kiirklahvide abil kopeerimised “tavalisteks meetoditeks”. Kuid selles peatükis tahan näidata,  kuidas Excel võimaldab kopeerida lahtrisse ainult valemite tulemusi, vormindust jt. kõikvõimalikke variante.

Kleepimissuvandid

Excelis andmete kopeerimisel või teisaldamisel kaasatakse ka vormindus ja sisestatud valemid. Selleks, et me saaks valida, millist osa andmetest kleepida, klikime kleepimissuvandeid nupule.

Kes on töötanud enne vanemate versioonidega on uus piltidega süsteem kohati segadust tekitav, kuid põhimõte on sama mis ennegi. Ja hiirega üle piltide lohistades kuvatakse vastav tekst ning eelvaade. Vastavalt tabeli struktuurile võib käskude rivi olla lühem või pikem.

 • Kleebi – kleebitakse kogu sisu koos igasuguse vormindusega
 • Valemid – kleebitakse ainult valemid
 • Valemid ja arvuvorming – kleebitakse ainult valemid ning sellele lisatud arvuvormingud
 • Säilita allika vorming – kleepimisel säilitatakse andmete vormindus
 • Ääriseta – kleepimisel kaotatakse ära äärejooned
 • Säilita allika veerulaiused – kleepimisel säilitatakse veeru laius
 • Transponeeri – kleepimisel pööratakse tabel ümber ehk need mis olid enne veerud on pärast read.
 • Väärtused – kleebitakse ainult valemite väärtused
 • Väärtused ja arvuvorming – kleebitakse valemite väärtused koos arvuvormindusega
 • Väärtused ja allikavorming – kleebitakse valemite väärtused koos arvu- ja lahtrivormindusega
 • Vorming – kleebitakse ainult lahtrivorming
 • Pilt – andmed kleebitakse pildina
 • Kleebi link – kleepimisel pannakse lahtri sisu võrduma teisega
 • Lingitud pilt – andmed kleebitakse pildina ning sisu muutub vastavalt sisule

Kleebi teisiti

Kõik täpsemad Exceli kleepimissuvandid asuvad lingi all Kleebi teisiti

Avanenud aknast leiad samad kleepimissuvandid, mis just vaatasime.

Uue asjana pööran tähelepanu tehete grupile. Nimelt, kui andmed kleepida olemasolevate peale, siis kirjutatakse vanad andmed üle. Excel võimaldab kleepimisega hoopis sooritada erinevaid tehteid. Kopeerime näiteks veerust ‘Uued’ andmed ‘Vanad’ veergu ning samal ajal need omavahel liites.

 • Selekteeri ‘Uued’ andmed ja vali kopeeri 93.jpg
  92.jpg
 • Seejärel selekteerime ‘Vanad’ andmed ning valime Kleepimissuvandid>Kleebi teisiti… ning avanenud aknast valime Liida.
 • Ja tulemusena arvud omavahel liidetakse
  95.jpg

Tabeli ümber pööramine – TRANSPONEERIMINE

Vahel oled tabeli valmis saanud, kuid siis selgub, see võiks olla vastupidi. Ehk andmed mis olid enne veergudes oleks vaja saada ridadesse. Ja Excel võimaldab seda teha ilma tabelit kustutamata transponeeri funktsiooni abil.

 • Selekteeri tabel ja vali Kopeeri
  96.jpg
 • Vali koht kuhu soovid tabeli kleepida ning kliki Kleepimissuvandid>Transponeeri
 • Ja nüüd peaks tabel olema pööratud
  98.jpg

Andmete kopeerimine veebilehelt

Kuigi Excel 2016 mõistab päris kenasti kui soovid näiteks erinevaid andmed kopeerida veebilehelt, siis aegajalt tekib sellega probleeme. Kasutame näiteks õpilaste puudumiste tabelit: opilased.html. Selekteerime tabeli ja kleebime Excelisse. Valisin tavalise kleepimise, mis kopeeris ka vorminduse.

Kui kasutad juhuslikult vanemat versiooni või lihtsalt veebist kopeerimine ei õnnestu, siis vali Kleepimissuvandid>Kleebi teisiti>Tekst. Sel juhul kopeeritakse ainult vormindamata tekst aga kõik andmed on kenasti lahtrites.
102.jpg

Vormingupintsel

Selleks, et vorminduse kopeerimine oleks lihtsam on Excelis kasutusel vormingupintsel.

Vormingupintsli kasutamiseks:

 1. selekteeri soovitud vorminguga lahter või lahtrid
  104.jpg
 2. vali vormingupintsel
 3. kliki või lohista üle lahtrite kuhu soovid vormindust
  106.jpg

Kui olete valinud vormingupintsli, siis pärast ühte kasutamist peate tööriista uuesti valima. Soovides vormingupintslit kasutada järjest, siis tehke sellele tööriistale topeltklikk ning hiljem, et sellest loobuda, vajutage klaviatuuril paoklahvi ESC.

Kasuta vormingupintslit ka olemasolevast vormingust vabanemiseks, kopeerides nö “tühja lahtri” vormingut!

Hiirega teisaldamine

Excel pakub võimalust andmeid kiiresti teisaldada teise asukohta. Lihtsalt selekteeri soovitud lahtrid ning haara hiirega selekteeritud ala servast kinni.

lohistamine

Juhul kui teisaldatava andmete alla jäävad mõned teised andmed, siis Excel kuvad hoiatusakna, küsides kas soovime sihtlahtri sisu asendada. Vastavalt soovile nõustuge (OK) või loobuge.

lohistamine2

Andmete teisaldamiseks teiste andmete vahele, tuleb all hoida SHIFT-klahvi. See tekitab joone, mis kuvab, kuhu andmed paigutatakse. Saanud andmed soovitud kohta, vabasta enne Shift-klahv ja siis hiireklahv.

lohistamine3

Hiirega kopeerimine

Hiirega kopeerimiseks hoia all Ctrl-klahvi ja kui hiirekursorile tuleb pluss-märk, siis annab see märku, et andmetest tehakse koopia.  NB! Kui juhuslikult soovid vanu andmeid üle kopeerida, siis hoiatusteadet ei kuvata! Hoides all Ctrl- ja Shift-klahvi korraga, siis saad koopia lisada olemasolevate andmete vahele.