6. Microsoft Excel 2016 – Teksti sisaldavad valemid ja veateated (Harjutus)

Teksti sisaldavad valemid

Excel võimaldab meil töötada ka tekstiga – kasutades teksti valemites või teostada erinevaid arvutusi tekstifunktsioonidega. Funktsioone vaatame hiljem aga praegu vaatame kuidas on võimalik tekstiosasid kokku liita ning kirjutada valemite tulemused täislausetega.

Tekstiosade liitmiseks kasutame NING (&) märki.

137.jpg

Nagu ikka alustame võrdusmärgist, klikime soovitud lahtritel ja liidame need kokku &-märgi abil. Tulemuseks on kaks kokku liidetud teksti.

138.jpg

Tekstide vahele oleks vaja liita tühik. Siinkohal tuleb meelde jätta, et kõik lisatavad tekstid peavad olema jutumärkide vahel. Kuna tühik on teksti osa, siis tuleb see jutumärkide vahele lisada, isegi kui me seda ei näe.

139.jpg

Samuti saad omavahel kokku liita erinevaid tehteid ja teksti. Näiteks alumises näites on leitud ruumi pindala ja vastuse väljakirjutamiseks on kasutatud teksti.

140.jpg

Veateated

Kui Excel ei suuda kasutaja poolt sisestatud andmetega, valemitega või funktsioonidega midagi peale hakata, siis teavitatakse kasutajat sellest veateatega. Näiteks üritan teha tehet =7/0

141.jpg

Kuna nulliga jagada ei saa, siis Excel annab meile veateate #DIV/0! Et teada saada, mida viga tähendab, klikime veateatele ning hoiame hiirekursorit ilmuval hüüumärgil. See tekitab infoteksti “Kasutatav valem või funktsioon jagab nulli või tühjade lahtritega.

142.jpg

Kui vihjaaknast abi pole, siis tehke klikk hüüumärgil ning teile kuvatakse probleemiga tegelemise vahendid.

143.jpg

Panen siia kirja ka teised võimalikud tekkivad veateated – äkki on abiks.

VeateadeSeletus
#DIV/0!Nulliga jagamine või tühja lahtriga on keelatud
#NAME?Probleem lahtri viitega või valesti sisestatud funktsiooni nimega
#N/AFunktsioonis või valemis pole väärtust saadaval
#NULL!Kasutad vale vahemiku tehtemärki või vahemikud ei ristu
#NUM!Kasutad vale arvväärtusi, näiteks on keelatud ruutjuur negatiivsest arvust
#REF!Lahtriviide sobimatu. Näiteks kogemata ära kustutatud lahtri viide
#VALUE!Üritad teostada arvutust sobimatute andmetega. Näiteks tekst*number